לימודים בקליק

- ,

,

. , .

. , .

- ,

, B.A , . . : , , , , .

, – , B.A , , , , . . , , .

, – , . , , , . . : , , , .

- ,

, B.A . , , . , .

, – , . , : – 3 , 2 , 3 . – 2 , 3 , 3 . – , 3 , 3 .

, – , . , , – 4 . – .